הוראות בטיחות

הוראות הבטיחות מתעדכנות מעת לעת ויש לבדוק אם חלו שינוים בהוראות הבטיחות. כמו כן, הוראות הבטיחות אינם מחליפות הוראות בטיחות במוצר עצמו באם קיים. אי שימוש בהוראת בטיחות אלו עלולים לגרום לפגיעה בנזק, רכוש, לפגיעה גופנית או למוות. נא צייתו להוראות הבטיחות.

הוראות בטיחות כלליות

 • יש לפעול בצורה שקולה והגיונית בזמן השימוש במכשיר.
 • יש להשתמש בשולחן מחשב תקני בו כל הכבלים עוברים דרך השולחן עצמו - אין להניח את המכשיר על עגלה, מעמד או שולחן שאינם יציבים. המכשיר עלול ליפול ולגרום לנזק חמור.
 • אין להניח את המכשיר על יד, או מעל רדיאטור, תנור חימום, מזגן או פתח אוורור.
 • אין להניח חפץ כלשהו על כבל החשמל.
 • אין להעמיד את המכשיר במקום שבני אדם עלולים לדרוך על כבל החשמל.
 • אין לגרום לעומס יתר של שקעים חשמליים או כבל הארכה. עומס יתר עלול להפחית בביצועי המכשיר ולגרום לשריפה או התחשמלות.
 • אין לאפשר לחיות מחמד ללעוס את כבל החשמל או את כבלי הממשק של המחשב.
 • אין להניח את הכבל במקום בו עוברים מזיקים כגון עכברים ושאר מחרסמים העלולים לגרום לנזק בכבל. קיימת אפשרות של סכנת התחשמלות או שריפה.
 • יש להקפיד להניח את הכבל באופן משוחרר ולא לסגור אותו באמצעות רהיטים ואביזרים כגון שולחן העבודה.
 • יש להקפיד על חיבור המוצר לשקעי חשמל סטנדרטים המותאים לפי התקן הישראלי.
 • לפני הזזת המוצר יש ללנתק אותו ממקור זרם חשמלי.
 • יש להשתמש בכבל חשמלי תקני בלבד שנמסר עם היצרן.
 • אין להחדיר חפצים כלשהם לתוך המכשיר דרך פתחי המארז. החפצים עלולים לגעת בנקודת מתח מסוכנת וליצור מצב של סכנת שריפה או התחשמלות.
 • אין לשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המכשיר או לתוכו.
 • במקרה של חוסר שימוש לאורך זמן, מומלץ לנתק את המוצר מזרם החשמל ולאחסנו סגור בקופסא על מנת למנוע ככל האפשר חדירת אבק ומזיקים לתוכו.
 • אין לפרק את המכשיר. כאשר נדרש תיקון יש לקחת את המכשיר את טכנאי שירות מוסמך. פתיחה או הסרה של מכסים עלו לחשוף אותך למתח חשמלי מסוכן או לסכנות נוספות. הרכבה מחדש באופן שגוי עלולה לגרום להתחשמלות בפעם הבא שיעשה שימוש במכשיר.
 • הימנעו משימוש במכשיר בזמן סופת ברקים. קיימת אפשרות של סכנת התחשמלות מהברקים. אם ניתן, יש לנתק את הכבל משקע החשמל במשך סופת הברקים.
 • לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר משקע החשמל. אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים או תרסיסים. השתמשו רק במטלית לחה לניקוי.

הוראות בטיחות למחשבים ניידים

 • יש להתקין את המוצר בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות אליו.
 • רצוי לא למקם את המוצר במקום בו קיימת קרינת שמש ישירה או בסמוך למקור חום.
 • אין להתקין את המוצר באזורים לחים או בסמוך למים.
 • לפני הזזת המוצר. נתקו אותו ממקור זרם חשמלי.
 • יש לאפשר אוורור נאות מכל הצדדים.
 • אין להכניס עצמים כלשהם אל פתחי האוורור של המוצר
 • אין לחבר את כבל החשמ למקור חשמל פגום
 • הקפידו להשתמש בכבלי החשמל המקוריים אשר סופקו עם המוצר. אין להשתמש בכבל
 • חלופי ללא אישור של איש שירות מוסמך. כמו כן אין להשתמש בכבל חשמלי קרוע, חתוך או פגום.
 • יש להקפיד על חיבור המוצר לשקעי חשמל סטנדרטיים המספקים 220volt\50Hz אליו מותאם המוצר.
 • חובה לחבר את כבל ההארקה של המוצר. באם יש כזה אין לחבר את ההארקה לכבלי טלפון או צינורות גז.
 • אין לגעת בשקע החשמלי בידיים רטובות.
 • לפני ניקוי המוצר יש לנתקו מזרם החשמל.
 • אל תנסו לתקן את המוצר בעצמכם. במקרה של פתיחת המוצר תוסר האחריות במקרה של
 • תקלה צרו קשר עם איש שירות מוסמך.
 • במקרה של חוסר שימוש לאורך זמן, מומלץ לנתק את המוצר מזרם החשמל ולאחסנו סגור בקופסא על מנת למנוע ככל האפשר חדירת אבק ומזיקים לתוכו.
 • אין להשתמש במוצר בסמיכות לאיבזרים הגורמים לעיוותים כגון: מגנטים, רמקולים, קו מתח
 • חשמלי, שנאים וכדומה.
 • אין לחשוף את המחשב לשדות מגנטיים.
 • אין לחשוף את המחשב לגשם או לחות.
 • אין לשפוך מים או נוזל אחר כלשהו על המחשב.
 • אין לחשוף את המחשב לזעזועים או רטט.
 • אין לחשוף את המחשב לאבק או לכלוך.
 • אין להציב חפצים כלשהם על המחשב.
 • אין לסגור בחוזקה את מסך המחשב.
 • אין להציב את המחשב על משטחים לא מאוזנים.

הוראות בטיחות למסכים וטלווזיות LCD

 • אין להציב את המכשיר על משטח, מעמד, חצובה, שולחן וכו' רעועים, יש להציב אותו על משטח ישר ויציב המסוגל לשאת את משקלו.
 • אין להחדיר חפצים כלשהם דרך פתחי האוורור.
 • בזמן סערה (בעיקר ברקים), יש לנתק את המסך מהחשמל ומהאנטנה.
 • אין לדרוך או לחבל בכבל החשמל.
 • מומלץ לחבר את המסך לשקע נפרד כדי למנוע מצב של עומס יתר.
 • אם אינכם מתכוונים להשתמש במוצר תקופה ארוכה, מומלץ לנתקו משקע החשמל, ולאחסנו במקום קריר ויבש.
 • במידה וקיים שלט, אין להפיל את השרת הרחוק או לגרום לו לזעזועים.
 • אל תניחו חפצים רטובים על המסך או על כבל המתח.
 • וודאו שהמסך כבוי לפני חיבור התקע לשקע.
 • וודאו שכבל המתח ושאר הכבלים מחוברים נכון והיטב.
 • אל תנסו לפתוח את המסך. אתם יכולים להתחשמל! במקרה של תקלה צרו קשר עם איש שירות מוסמך.
 • אל תחשפו את המסך לאור שמש ישיר או חום.
 • אל תשפכו נוזלים על המסך.
 • אל תשמשו במסך כאשר מוצרים מגנטיים או אלקטרוניים פועלים בקרבתו.
 • אל תשתמשו בכימיקלים קשים או חומרי ניקוי ממיסים חזקים לניקוי המסך. נגבו אותו עם מטלית רכה ונקיה לחה במים.
 • אל תניחו חפצים על המסך.
 • אוורור גרוע עלול לגרום להתחממות המסך.
 • אל תגעו באצבעותכם ישירות במסך. טביעות אצבע מכילות שומן שעלול להיות קשה לניקוי.

הוראות בטיחות למערכות מוסיקה רמקולים / מדיה סטרימרים

 • אין להשתמש במכשיר בקרת מים לדוגמא בחדר אמבטיה, או סמוך לכיור, במרתף לח, ליד בריכת שחיה וכו'.
 • יש להשתמש רק במעמדים או עגלות שהומלצו על ידי היצרן ותואמים את התקן היישראלי.
 • יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. למשל, אסור להניח על מיטה, על ספה, שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור. אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוורור.
 • יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים, מכשירים אחרים המפיצים חום כולל מגברים.
 • יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו.
 • יש לנקוט אמצעי זהירות כדי לא לפגוע באמצעי ההארקה של המכשיר.
 • יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא יהיה כל חפץ שימעך אותם.
 • יש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור של המכשירים.
 • לפני הניקיון יש לנתק את המכשיר מהחשמל. בדרך כלל אפשר להסתפק בניקוי עם מטלית יבשה. אין להשתמש בתכשירים אחרים.
 • אין להתקין אנטנה חיצונים בקרבת קווי חשמל.
 • אם המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל.
 • יש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים דרך פתחי המכשיר.
 • אם הבחנתם בריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר, נתקו אותו מיד משקע החשמל ופנו לאיש שירות מקצועי.

הוראות בטיחות ציוד רשתות

 • אין להשתמש בציוד בסביבה של טמפרטורה גבוהה כגון: תנור חם, מקום החשוף לשמש וכו'.
 • מנעו חדירת נוזלים או לחות לציוד.
 • אין להכניס או להוציא את הציוד מהחשמל בידים רטובות.
 • אין לנסות לפתוח את המכשיר במקרה של תקלה יש לפנות לאיש שירות מקצועי.
 • בשימוש עם מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

הוראות בטיחות ציוד היקפי

 • יש לקרוא את הוראות הבטיחות הכלליות בנוסף.
 • אין להשתמש במכשיר בקרת מים לדוגמא בחדר אמבטיה, או סמוך לכיור, במרתף לח, ליד בריכת שחיה וכו'.
 • במדפסות יש לקרוא את הוראות הבטיחות הכללית ובנוסף אם תדפיסו דפים רבים ברציפות, מגש הפלט עלול להתחמם יתר על המידה. יש להיזהר שלא לגעת במישטח ולהרחיק ילדים מהמשטח.
 • אל תשתמשו בנייר פחם או נייר מצופה אלא בנייר רגיל. נייר אחר עלול לגרום לקצר חשמלי או לשריפה.

הוראות בטיחות כרטיסי זכרון

 • אל תסיר או תכניס כרטיס זיכרון ואל תכבה את המכשיר בעת עריכת הנתונים.
 • אל תיגע בידיך במגעי המתכת ואל תקצר אותם בחפצים מתכתיים.
 • אל תכופף את כרטיס הזיכרון ואל תחבוט בו. הרחק את הכרטיס ממים ומטמפרטורות גבוהות.
 • הרחק את כרטיסי הזיכרון מילדים קטנים.
 • אל תקצר את נקודות המגע ואל תחשוף אותן לנוזלים או ללחות. כאשר הכרטיס לא בשימוש, אחסן אותו במיכל האנטי-סטטי המקורי שלו.
 • אל תשתמש בכוח בעת הכנסת הכרטיס או הטיפול בו, ואל תחשוף אותו לחום רב או לשדות מגנטיים חזקים.

 

חזרה למעלה

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0.00 ₪
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods