תעודת אחריות
                             אחריות למוצר  :                                                              מספר סידורי  :
תנאי האחריות
נו.איי.טיי אונליין בע"מ פועלת בשיתוף, פעולה מלא מעבדת מרקינג שיווק.
 1. תנאי האחריות

  1. מעבדת מרקינג שיווק בע"מ ח.פ 516266889 (להלן:"המעבדה") אחראית למוצר חופשי מפגמים שנגרמו בשימוש רגיל, לתקופה של שנה או כחלק מהרחבת אחריות ל3 שנים בהתאם להסכם למחשב או טאבלט (להלן :"המוצר") ולתקופה של שישה חודשים לסוללה ולמטען מיום הרכישה המקורית כאשר לא נערכו בו שינויים ופרט לבלאי סביר  ובכפוף להסכם עם היבואן.
  2. אחריות זו מכסה את עלות זמן העבודה וחלקי החילוף.
  3. ההתחייבות של המעבדה לפי אחריות זו תהייה, לפי בחירתה, לתקן או להחליף את החלק המקולקל ללא תשלום (להוציא המקרים המצוינים בהמשך תעודה זו) במקרה של תקלה או פגם המכוסה על ידי האחריות ואשר נגרם במהלך תקופת האחריות.
  4. למעבדה הזכות לדרוש הוכחת רכישה, תעודת אחריות או חשבונית רכישה המפרטת את מועד הרכישה, הדגם והמספר הסידורי של המוצר כתנאי לבדיקת תחולת האחריות לגבי המוצר.
  5. חלק שהוחלף או חלק שתוקן יהיה נתון לתקופת האחריות המקורית של המוצר.
  6. כל חלק שהוחלף במסגרת האחריות יהיה לרכוש של המעבדה.
  7. לצורך הפעלת המכשיר על הלקוח להשתמש רק בפריטים המקוריים שנרכשו עימו.
  8. בכל מקרה של תקלה יפנה הלקוח אל המעבדה בלבד. במקרה בו פנה הלקוח לגורם אחר פרט מהמעבדה ובוצע תיקון או ניסיון תיקון, תפוג האחריות ובמקרה של תקלה, ישלם הלקוח תשלום מלא עבור התיקון.
  9. לצורך קבלת שירות, יובא המכשיר למעבדת השירות של מרקינג ברחוב י.ל פרץ 31 שבתל אביב, מיקוד 66854 ע"י הלקוח או שליח מטעמו המצויד בייפויי כוח, במידה והלקוח מעוניין מתאפשר איסוף והחזרה מבית הלקוח, ללא עלות על ידי שליח מטעם המעבדה. המעבדה מתחייבת לתקן את המוצר תוך עשרה ימי עבודה מיום מסירתו לתחנת השירות.

         המכשיר ייאסף ע"י הלקוח מהמעבדה לא יאוחר משלושה ימי עבודה מיום הודעתה של המעבדה ללקוח כי היא משחררת את המוצר.                                                                      10.  המעבדה מתחייבת למסור ללקוח, באם יבקש, לאחר התיקון, אישור בכתב ובו פירוט של מהות התיקון ומהות                                       .      החלקים שהוחלפו.

  חשוב

  על הלקוח לוודא גיבוי מלא של המידע טרם העברת המוצר לתיקון, טיפול או התקנה. אם במהלך תיקון או כל טיפול אחר במוצר תימחק או תשתנה תכולת הדיסק הקשיח או מאגר המידע, לא יהיו מעבדת מרקינג שיווק בע"מ או נציגה אחראים לכך בשום אופן.

  באחריות הלקוח להוציא התקנים, ציוד היקפי או כל חיבור שאינו נכלל במסגרת האחריות לפני מסירת המוצר לתיקון או טיפול אחר, המעבדה אינה אחראית לכל נזק או אובדן של התקן, רכיב, שינוי, תוכנה, מידע וכו' הצמוד למוצר שהועבר לתיקון.

  קבלת המוצר לתיקון במעבדה אין משמעותה כי הפגם/תקלה הינם במסגרת אחריות המעבדה. במקרה בו תקבע המעבדה כי התיקון הנדרש אינה מכונה במסגרת האחריות יקבל הלקוח הודעה על כך ויתבקש לאשר תיקון בתשלום, אישור הלקוח לתיקון יהווה התחייבות לתשלום הלקוח עבור התיקון.

  האחריות אינה כוללת :

  1. שבר כתוצאה ממכה, נפילה או תאונה.
  2. תקלה כתוצאה משימוש ברכיב או התקן שלא נרכשו כחלק מקורי של המוצר.
  3. שימוש במוצר שלא למטרה לה נועד.
  4. קלקול עקב אספקת חשמל בלתי סדירה.
  5. במקרה של טיפול לא נכון, שינוי כלשהו או תיקון אשר נעשה במוצר על ידי אדם שלא הוסמך ע"י המעבדה.
  6. קלקול עקב חיבור התקנים חיצוניים כלשהם.
  7. תקלות שנגרמו כתוצאה מהזנחה בהחזקת המוצר כגון : חדירת זוהמה, חול, רטיבות וכו' לתוך המוצר.
  8. קלקול עקב נזקים שנגרמו כתוצאה מנזקי טבע (סערה, ברק וכו').
  9. במקרה בו התווית והמספר הסידורי של המוצר שונו או שאינם ניתנים לזיהוי.
  10. קלקול הנובע כתוצאה מתקלה בקווי הטלפון.
  11. מתכלים כגון : חלקי פלסטיק, חלקים מכאניים (כגון ציריות מסך).
  12. במידה ומדבקות האחריות שהודבקו על גב המוצר על ידי המעבדה הושחתו או הוסרו.
  13. תקלות במערכת ההפעלה, קלקולי תוכנה כגון וירוסים, תוכנות זדוניות, דיסק קשיח שהוכנסה בו סיסמא ולא ניתן לשחזרה, תוכנות טעונות מראש במחשב או שהותקנו במועד מאוחר יותר, שחזור שמות משתמש וסיסמאות ונזק למידע עקב כך.
  14. שבר ו/או נזק למסך ו/או למסך המגע ו/או פיקסלים שרופים בכמות קטנה מ 5 נקודות בוהקות ו/או כבויות.

   

    
  שירותי אחריות:
  מוסכם כי משך תקופת התיקון המחשב במעבדה לא תעלה על 14 ימי עסקים, מיום איסוף המחשב ועד יום חזרתו ללקוח.  במידה והמעבדה תחרוג מהתקופה האמורה, חובה עליה לספק ללקוח מחשב חלופי באותה קטגוריה עד סיום התיקון. בנוסף, במידה ולא יושב המחשב מתיקון עד 10שבועות יקבל הלקוח הלקוח מknowit  זיכוי או מחשב חדש שווה ערך.
  ניתן לפנות למעבדה במספר זה : 0799365996 
  ניתן לפנות למעבדה באמצעות WHATSAPP במספר זה : 0559331604
   
  חזרה למעלה

  Net Orders Checkout

  Item Price Qty Total
  Subtotal 0.00 ₪
  Shipping
  Total

  Shipping Address

  Shipping Methods